Communicatie op de werkvloer

#

Iedereen weet dat goede communicatie op de werkvloer de sleutel tot succes is. Wanneer de communicatie binnen een team niet goed is, kan dat grote gevolgen hebben voor de werksfeer en de resultaten van een bedrijf. Zo kan slechte communicatie leiden tot wantrouwen en conflicten onder de werknemers en afname in productiviteit. Met behulp van de inzichten uit de ME4ALL scan kun je de communicatie binnen een team verbeteren.

Wat is communicatie?

Hoe meer mensen er binnen een team samenwerken, hoe meer verschillen er binnen het team zullen zijn. Hierdoor loopt de communicatie met de ene collega soms soepeler dan met de ander. Zelfs goed functionerende teams kunnen in crisis raken.

Maar wat is communicatie nu precies? Communicatie is de overdracht of uitwisseling van informatie. Je kunt zowel communiceren door middel van geluid (spraak of toon) als vorm (beeld, tekst of symboliek). Daarnaast speelt ook ons (on)bewuste gedrag een rol in communicatie: non-verbale communicatie is doorslaggevend in de betekenisvorming!

Aangezien communicatie uit 55% fysiologie bestaat, 38% stemgebruik en maar 7% uit woorden, zul je vast begrijpen hoe belangrijk ons onbewuste gedrag is in communicatie. Met de ME4ALL scan krijg je inzichten in het onbewuste gedrag van je medewerkers.

ME4ALL scan: teamscan voor een goed functionerend team

De ME4ALL scan is een korte digitale test, die inzicht geeft in het persoonlijk talent (natuurlijke kracht), ontwikkelpotentieel en aangeleerd gedrag (fragiele kracht) van je medewerkers. Met de verzameling van alle persoonlijke profielen die uit deze talentscan naar voren komen, krijg je meer inzicht in je team en elkaars talenten en kwaliteiten. Met behulp van deze inzichten kun je als team beter leren communiceren op de werkvloer en nog beter leren samenwerken, waardoor de communicatie binnen je team en de resultaten van je bedrijf zullen verbeteren. Lees meer over de teamscan. Inzichten voor betere communicatie binnen je team De werknemers ontvangen een link naar de ME4ALL scan die ze zelf online kunnen invullen. Na enkele dagen ontvangt Annenij de uitslagen van deze scan in een volledig uitgewerkt rapport. In een terugkoppelingsgesprek bespreken we samen met de werknemers de inzichten uit deze talentscan. Mochten er na dit gesprek nieuwe vraagstukken ontstaan, dan kan ik helpen deze vragen te beantwoorden door middel van coaching, zowel individueel als in teamverband.

Meer informatie

Wil je de communicatie binnen je team verbeteren aan de hand van de ME4ALL scan of wil je beter leren communiceren met je medewerkers op de werkvloer? Neem dan contact met mij op voor meer informatie.